Bruk IT-as-a-Service for å modernisere datasenteret

Oppdatering av ditt datasenter med den nyeste teknologi trenger ikke bli behandlet som en isolert investering i "reservedeler". Det er nemlig en opplagt mulighet for nytenkning og transformasjon av ens IT-infrastruktur. Infrastrukturen kan bli utviklet til å understøtte virksomhetens strategi og klargjort til en fremtid, hvor teknologi har en stadig større rolle i forbindelse med utvikling av forretningen. Les Proacts nyeste Whitepaper " Data centre transformation using the IT-as-a-Service paradigm" og oppdag hvordan.